DVOJČEK IN 4 ENOTE V 2 DVOSTANOVANJSKIH OBJEKTIH V VASI POLICA - GROSUPLJE

LOKACIJA: vas Polica (občina Grosuplje)

V bližini Grosuplja -  v vasi Polica, s hitrim dostopom do AC priključka in le 10 minut vožnje do centra Grosuplja, se je pričela gradnja, čudovitih 3 objektov: dvojček in 2 dvostanovanjskih objektov s 4 enotami. Objekti bodo umeščeni na lokaciji, ki nudi razgled na bližnje hribe, zasebnost, mir in naravo.
Vsa potrebna infrastruktura, se nahaja v občini Grosuplje.

O OBJEKTU
Objekti bodo zgrajeni iz leseno skeletne gradnje in učinkovite rabe energije, ki bo omogočila doseči najvišjih energijski razred. Ob objekti bodo parkirna mesta ter veliko zelene površine.


FUNKCIONALNA ZASNOVA

DVOJČEK:
Enota 1 v velikosti 155,3 m2 (bruto) z zemljiščem v velikosti 375,1 m2
Enota 2 v velikosti 155,3 m2 (bruto) z zemljiščem v velikosti 377,5 m2
Vsaka enota bo imela dva parkirna prostora, v velikosti 14m2.

2x2 ENOTI V OBJEKTU A in B. Enote se bodo nekoliko razlikovale po kvadraturi:
Pritlična enota (A in B): 119,3 m2
Pritlični enoti v objektu A in B, bo pripadalo cca. 200m2 zemljišča.
Enota v 1. nadstropju (A in B): 124,5 m2
Vsaka enota bo imela dva parkirna prostora, v velikost 13m2.
V priponkah so dodani tlorisi in natančne kvadrature posameznih prostorov.


OPREMLJENOST STANOVANJSKIH ENOT
Vse stanovanjske enote bodo opremljene enako.
 
TALNE OBLOGE - v stanovanjih bodo v mokrih prostorih po tleh položene porcelaingres plošče srednjega formata (sanitarije, kuhinje, terase, balkoni, loggie), po bivalnih in spalnih prostorih pa vinil v izgledu imitacije lesa
TEHNIČNA OPREMA - domofon, reverzibilna toplotna črpalka (gretje /hlajenje in ogrevanje sanitarne vode - »zalogovnik«) voda/zrak (na elektriko), lokalno prezračevanje, pripadajoči sobni termostati, v spalnih prostorih hlajenje s stenskim konvektorjem
WC IN KOPALNICA - viseča školjka z desko - »soft« zapiranje, podometni kotliček z dvojno WC tipko nizka tuš kad, zaprta s steklom ali kabina, s termostatsko baterijo in naglavno prho brez kopalniškega bloka, umivalnika, omaric, ogledala, inštalacija zaključena s kotnimi ventili
SVETILA IN ELEKTRIČNA OPREMA - hodnik, sobe, kopalnica - vgrajena stropna LED svetila
vtičnice in stikala po vseh prostorih, kuhinja/dnevni prostor brez visečega lestenca/plafonjere, puščeno za namestitev žarnice, v shrambi vtičnica, stikalo, puščeno za namestitev žarnice
NOTRANJA VRATA / VHODNA VRATA / OKNA - okna in balkonska vrata stanovanj bodo PVC, s 3-slojno zasteklitvijo, senčena z zunanjimi žaluzijami Krater. PVC profili bodo predvideno barvani po RAL, zunaj siva kovinska, znotraj bela.
Pragovi pri balkonskih vratih ne bodo višji od 2 cm
Notranja vrata bodo suhomontažna, lesena, predvideno barvana belo polmat. Vhodna vrata v stanovanja bodo protivlomna, z zvočno in toplotno izolacijo. Vrata bodo brez pragov.  
 
TEHNIČNO KOMERCIALNI OPIS
Ograje niso predvidene, predvidene pa so škarpe. Predvidena je gradnja MKČN. Drugih pomožnih objektov ni predvidenih.
 
PROMET: Objekti se namreč nahajajo skoraj čisto na koncu zazidljivih parcel in so končni objekti, tako da se cesta naprej ne bo nadaljevala in odmik ne bo motil ostalega prometa in udeležencev.  Manevriranje je omogočeno na gradbenih parcelah, poleg tega pa se objekti priključujejo na zasebno cesto, ki se povezuje z javno cesto.  
 
ETAŽNOST: Objekti bodo imeli etažnost P + 1 in neizkoriščeno podstrešje. Kleti ne bo.
 
KONSTRUKCIJA: Temeljna plošča bo izvedena iz vodotesnega betona. Konstrukcija bo kombinirana, nosilne in fasadne stene iz križno lepljenega lesa, notranje pa skeletne.  
STREHA: Strehe bodo dvokapnice, s slemenom v vzdolžni smeri objekta. Vse strešine bodo v enakem naklonu 35 stopinj, razen strehe pri dvostanovanjskih objektih A in B, kjer bo streha nad pokrito teraso imela 25 stopinj. Ta streha je na zadnji strani objekta in ni vidna iz javnih površin. Frčade in žagaste strehe niso predvidene. Konstrukcija strehe nad stanovanji bo iz lesenih nosilcev poploščenih z OSB4 gradbenimi ploščami, na katere bo položena toplotna in hidroizolacija, z zaščitnim slojem, kritine bodo v sivi barvi.
FASADA: Vse strani fasade bodo ometane s paropropustnim ometom v svetlih zemeljskih tonih. Vse zunanje stene bodo z ploščami iz mineralne volne debeline 16 cm.
OGRAJE: Notranje in zunanje ograje uredi investitor skladno s projektom in izgledom, kot ga je izdelal projektant. Notranje in zunanje ograje so predvidene v inoks izvedbi in bodo enotne vsem objektom.
OBDELAVE TLAKOV, STEN IN STROPOV: Lesene stene bodo oblečene v gipskartonske plošče in pleskane. Vsi prostori bodo pleskani z obstojno pralno barvo JUPOL STRONG. Stropovi bodo spuščeni, iz mavčnokartonskih plošč. Zaradi dostopnosti inštalacij bodo v stropovih revizijska vratca v zadostnih količinah. Stene in stropovi v stanovanjih bodo oblečeni v mavčnokartonske plošče in pleskani z belo barvo.
ZUNANJA UREDITEV: Pohodne in povozne površine ob objektih bodo tlakovane z betonskimi ploščami in/ali asfaltirane. Ob objektih so predvidena parkirna mesta za stanovalce. Okolica bo nasuta z zemljino in začetno zatravljena. Zasaditev okrasnih grmovnic in/ali dreves ni predvideno.
KOMUNALNA OPREMLJENOST: Na obravnavanem območju ni druge javne infrastrukture razen elektrike in telekomunikacijskega omrežja, zato je predviden priklop na zasebni vodovod (Bistrina), predviden je priklop na MKČN in odvodnjavanje prečiščenih odpadnih vod in meteornih vod (iz povoznih površin očiščenih z lovilcem olj) v ponikovalnico / zadrževalnik. Parcele imajo zagotovljeno oskrbo z vodo (zasebni vodovod Bistrina), priključek na električno omrežje, dostop do javne ceste prek zasebne (služnost) ter odvajanje fekalne vode v malo komunalno čistilno napravo ter odvajanje meteorne vode v ponikovalno polje ob objektu.
ELEKTRIKA: Predvidena je izvedba treh prostostoječih kabelskih elektro omaric, s po 2 merilni mesti, za vsak objekt svoja, in sicer s priključno močjo 28 kW, 2 x 14 kW (2x(3x20A). NN priključni kablovod se izvede podzemno z zemeljskim kablom preseka Al 4 x 70 + 1,5 mm2. Predhodno se izvede tudi dogradnja obstoječega kabelskega jaška KJ1 do obstoječega kabelskega jaška KJ2. Priključni NN podzemni vod bo zaščiten s PC cevjo premera 110 mm oz. bo obbetoniran, saj poteka pod povoznimi površinami in se križa z drugo infrastrukturo.
VODOVOD: Objekt se bo priklapljal skladno s pogoji upravljalca na zasebno vodovodno omrežje Polica – Gradišče skladno s pogoji upravljalca in skladno z vodnim dovoljenjem izdanim za navedeni zasebni vodovod.
Vsaka stanovanjska enota bo imela lastno merilno mesto z nameščenim vodomerom.
KANALIZACIJA: Na lokaciji ni javnega kanalizacijskega omrežja, zato bo za objekte nameščena MČN primerne kapacitete in moči.  
TELEKOMUNIKACIJE: V vsako stanovanjsko enoto bodo nameščen TK vodi. Priklop na TK omrežje investitor ne ureja.

Predviden zaključek gradnje: pomlad 2022.

CENA: 265.000 EUR (9,5% DDV NI VKLJUČEN V CENO)
Cena velja za posamezno enoto dvojčka ali posamezno enoto dvostanovanjskega objekta.

KUPEC NE PLAČA PROVIZIJE!