Podgrad DVOJČKI

Na idilični lokaciji v naravi v naselju Podgrad, v neposredni bližini Zaloga so zrasli dvojčki. Hiše imajo tako rekoč svojo lastno plažo, saj je potok dovolj čist, da ga domačini izkoriščajo za poletno kopanje. Okolica je zelo zelena in odlično izhodišče za izlete in rekreacijo. Vsa potrebna infrastruktura je v Zalogu, ki je oddaljen od lokacije cca 2 km.
Na lokaciji je predvidenih 8 dvojčkov, tlorisnih dimenzij 11,00 ×14,00 m. Objekti imajo pritličje, nadstropje in izkoriščeno podstrešje s kolenčnim zidom višine 130 cm. Objekti se malenkostno razlikujejo po kvadraturah. Parcele so velike od 250 m2 do 370 m2. 

SITUACIJA IN PRISTOPI

Dovoz na parcelo je s Podgrajske ceste, parc. št. 3155/1. Glede uporabe skupnih površin na dvorišču/dovozu in manipulacijskih površinah bo vzpostavljena služnost med vsakokratnimi lastniki. Pred objektom bodo zagotovljena 4 parkirna mesta. Z utrjenega skupnega dvorišča s parkiriščem bo vhod v obe enoti objekta. Dvojčki so oblikovani simetrično glede na os objekta in imajo enake gabarite. 

OPIS IN FUNKCIONALNA ZASNOVA

Vhod v enoto je z dvorišča na severovzhodni strani objekta. Preko predprostora z garderobo vstopamo v dnevni prostor z jedilnico in kuhinjo s priročno shrambo. Iz dnevnega prostora je izhod na jugo-zahodno stran objekta. Dnevni WC se nahaja takoj ob vhodu v objekt. V pritličju je tudi utility z napravami za pripravo tople vode in ogrevanje (toplotna črpalka). Iz dnevnega prostora vodijo stopnice v nadstropje, kjer se nahajata dve sobi, spalnica z garderobo, kopalnica ter stopnišče v podstrešje. V izkoriščenem podstrešju je večji večnamenski prostor in izhod na strešno teraso.

KONSTRUKCIJA

Objekti so grajeni klasično iz opečnih zidakov, povezanih z armiranobetonskimi horizontalnimi in vertikalnimi vezmi. Debelina nosilnih opečnih zidov bo 20 in 25 cm, debelina AB plošč nad etažami je 18 cm, predelne stene pa bodo mavčno-kartonske, debeline 12,5 cm. Ostrešje je klasično leseno, v naklonu 15°, strešna kritina pločevinasta. Vmesni zid med objektoma je klasični opečni z izboljšano akustično izolacijo. Ločitev obeh konstrukcij je izvedena z dilatacijo v skladu z veljavnimi gradbenimi predpisi. Elementi strehe so ločeni s klasično konstrukcijo vmesnega zidu, ki sega do vrha konstrukcije. Vmesni zid je izveden v skladu z veljavno smernico požarne varnosti in drugimi veljavnimi gradbenimi predpisi.

TLAKI: Vse konstrukcije tlakov bodo izvedene po sistemu »plavajočih podov«. Finalna obdelava v sanitarijah, predprostoru in utilitiju bo izvedena s keramičnimi ploščicami, v sobah in ostalih prostorih bo položen klasičen parket.

VRATA, OKNA: Notranja vrata bodo lesena, kljuke bodo v krom barvi. Okna so pvc, z dvoslojno zasteklitvijo, z odpiranjem krilno in zgoraj.

FASADA, OGRAJE: Fasada bo tankoslojna, po sistemu JUB, Baumit ali podobne izvedbe, z 20 cm toplotne izolacije - mineralne volne. Barva fasade bo v svetlejših ali zemeljskih tonih. Ograje bodo steklene (lepljeno varnostno kaljeno steklo) v RF profilih.

Prenosi

Kontaktirajte nas