Ekonomska fakulteta

Ekonomska fakulteta

OBSEG DELA: Načrti za spremembo in gradbeno dovoljenje atrija pri jedilnici in načrti za adaptacijo in notrajo opremo jedilnice z arhitektskim nadzorom

Prvi del naloge pri urejanju jedilnice Ekonomske fakultete je bil izziv saj je bilo potrebno jedilnico opremiti čim bolj prijazno uporabniku. Iz staro socialistično opremljenega prostora v kleti, prekritega z temno lesenimi oblogami, ki so prikrivale prezračevalne kanale in druge instalacije za uporabo celotnega objekta, je bilo potrebno narediti svetel in moderen prostor. Nastala je ideja, da bi del zelenice ob glavnem vhodu preuredili v atrij v nivoju kleti, ki meji na jedilnico, ki ni imela dnevne svetlobe. Potrebno je bilo narediti projekt za gradbeno dovoljenje, v naravi pa kar konkreten izkop in izvesti oporne zidove atrija.

Druga faza preureditve je bila ureditev jedilnice z notranjo opremo. Potrebno je bilo upoštevati že izvedene inštalacije in narediti jedinico čim bolj funkcionalno in simpatično za uporabnike.