Cenik

Cenik

  Cena brez DDV Cena z DDV
Opis in cenik dodatnih storitev    
Sestava prodajne pogodbe do 4 lastniki (vsak dodatni lastnik 10,00 € brez DDV) 350,00 € 427,00 €
Sestava predpogodbe ali dogovora o pravnem poslu ali pogodbe o ari 100,00 € 122,00 €
Sestava najemne pogodbe 216,66 € 263,52 €
Sestava zahtevne najemne pogodbe 370,00 € 451,14 €
Sestava darilne pogodbe 275,00 € 335,50 €
Davčna napoved (DPN, kapitalski dobiček - svetovanje) 100,00 € 122,00 €
     
Pridobitev potrdila o namenski rabi zemljišča (k ceni se prištejejo morebitne takse) 30,00 € 34,60 €
Pridobitev katastrskega načrta - mapna kopija (k ceni se prištejejo morebitne takse) 30,00 € 34,60 €
Prisotnost pri overitvi pogodbe / hramba 35,00 € 42,70 €
Pridobitev potrdila o predkupni pravici (k ceni se prištejejo morebitne takse) 30,00 € 34,60 €
Postopek v zvezi z odobritvijo pravnega posla (k ceni se prištejejo morebitne takse) 100,00 € 122,00 €
Pridobitev drugih listin - cena za posamezno listino (k ceni se prištejejo morebitne takse) 20,83 € 25,41 €
Ogled nepremičnine brez sklenitve posredniške pogodbe 45,83 € 55,91 €
Kilometrina - cena za en prevožen kilometer 0,42 € 0,51 €
Nepremičninsko svetovanje na področju nepremičnin - 1 ura 250,00 € 305,00 €
Prvi ogled nepremičnine je vključen v provizijo na podlagi pogodbe o posredovanju. Če pa je pogodba o posredovanju s strani naročitelja predčasno prekinjena, se prvi ogled zaračuna v višini 45,83 € 55,91 €
Naročeno vodenje ogledov 45,83 € 55,91 €
Dan oglaševanja v sredstvih javnega obveščanja 66,67 € 81,34 €
Dan oglaševanja na slovenskih portalih in/ali internetnih straneh 6,00 € 8,13 €
Oglaševanje prodaje na oglasnih panojih ali v vitrinah ali izložbah in na spletni strani posrednika je vključeno v provizijo na podlagi pogodbe o posredovanju. Če pa je pogodba o posredovanju s strani naročitelja predčasno prekinjena, se za vsak dan zaračuna 3,33 € 4,06 €
Vsak ogled nepremičnine s tretjo osebo je vključen v provizijo na podlagi pogodbe o posredovanju. Če pa je pogodba o posredovanju s strani naročitelja predčasno prekinjena, se vsak dan oz. ogled zaračuna v znesku 41,67 € 50,83 €
Sestava pogodbe najem za nakup 370,00 € 451,40 €
Sestave menjalne pogodbe 370,00 € 451,40 €
Sestava služnostne pogodbe 210,00 € 256,20 €
Sestava razdružilne pogodba 250,00 € 305,00 €
Vzpostavitev zemljiškoknjižne listine 200,00 € 244,00 €
Sestava zemljiškoknjižnega dovolila 50,00 € 61,00 €
Priprava dokumentacije za banko pri kreditiranju 50,00 € 61,00 €
Priprava aneksa k pogodbi ali predpogodbi 50,00 € 61,00 €
Priprava aneksa k pogodbi ali predpogodbi - zahtevnejše 100,00 € 122,00 €
Priprava aneksa in vodenje postopka, prijave na FURS (priprava pooblastil in obrazcev) ali vloga za vračilo DPN 100,00 € 122,00 €
Sporazum o odstopu od dogovora/pogodbe 100,00 € 122,00 €
Hramba dokumentov - prodajna pogodba 25,00 € 30,50 €
     
Priprava pooblastila za prodajo (brez stroška notarske overitve) 50,00 € 61,00 €
Sestava izjave o odpovedi predkupne pravice upravičenca 30,00 € 36,60 €
Vodenje celotnega postopka prodaje kmetijskega zemljišča, brez priprave prodajne pogodbe (objava na UE, …. pravnomočnost) 85,00 € 103,70 €
Sestava izbrisnega dovoljenja za izbris stvarno pravnih bremen 125,00 € 152,50 €
Pridobivanje dokumentacije za izbris stvarno pravnih bremen 50,00 € 61,00 €
Izdelava pisnega mnenja o ceni nepremičnine (mnenje o ceni ni uradna cenitev) 125,00 € 152,50 €
Izdelava primopredajnega zapisnika 50,00 € 61,00 €
Izvedba primopredaje 100,00 € 122,00 €
Arhitekturno svetovanje arhitekta na objektu / 1 ura 200,00 € 244,00 €
Cene po ponudbi: preverba dejanskega stanja nepremičnine    
Cene po ponudbi: preverba parcel večjih in manjših – zakonske omejitve in dovoljeno zidanje