Nadomestna gradnja - poslovno stanovanjski kompleks na Samovi

Nadomestna gradnja - poslovno stanovanjski kompleks na Samovi

Invisticijska priložnost blizu centra Ljubljana

Zemljiška parcela, velikost 5.330 m2, odlična za investicijo. Locirana je na zelo frekventni lokaciji, ob povezovalni cesti med Bežigradom in Šiško z enostavnim dostopom do AC obroča. V bližini so tudi trgovine, vrtec, šola, rekreativni centri itp. Prav tako so dobre povezave z LPP.

Na parceli je možno graditi poslovno stanovanjke objekte. Namenska raba zemljišča je CU - osrednje območje centralnih dejavnosti. Dovoljena višina objektov je K2 + P + 8.

Za parcelo, ki je v območju OPPN 14 Samova - Podmilščakova je OPPN že v fazi izdelave idejnih načrtov.

Kontakt

Prodajalec: Arhidea d.o.o.
Naslov: Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana
GSM: 041 750 555 - Nataša Berčan
Email: natasa.bercan@arhidea.si