Vrtno mesto Kozarje

Vrtno mesto Kozarje

Prodamo zazidljiva parcelo v izmeri 3.778 m², ki predstavlja del parcele sklopa B obravnavanega v OPPN (celotna parcela sklopa B obsega cca 12.000 m²).

Parcela je primerna za investicijo. Dovoljena je poslovno-stanovanjska gradnja. Po OPPN je dovoljena izgradnja dveh objektov  varovanih stanovanj in stanovanjskih hiš - dvojčki oziroma trojčki. Celotno širše območje je znano pod imenom Vrtno mesto Kozarje.

Območje, kjer se nahaja parcela in dovozna pot je prostorska enota B in je po OPPN delno vezana tudi na cono A (glede dinamike izgradnje).

Izhodiščna cena: 200,00 EUR/m²

 

Kontakt

Prodajalec: Arhidea d.o.o.
Naslov: Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana
GSM: 041 750 555 - Nataša Berčan
Email: natasa.bercan@arhidea.si