4 enote v 2 dvostanovanjskih objektih v vasi Polica - Grosuplje

4 enote v 2 dvostanovanjskih objektih v vasi Polica - Grosuplje

Čudovit pogled na zeleno dolino

LOKACIJA:

vas Polica (občina Grosuplje) V bližini Grosuplja - v vasi Polica, s hitrim dostopom do AC priključka in le 10 minut vožnje do centra Grosuplja, so zgrajeni čudoviti 3 objekti: dvojček (prodano) in 2 dvostanovanjska objekta s 4 enotami. Objekti so umeščeni na lokaciji, ki nudi razgled na bližnje hribe, zasebnost, mir in naravo. Vsa potrebna infrastruktura, se nahaja v občini Grosuplje.

O OBJEKTU

Objekti so zgrajeni iz leseno skeletne gradnje in učinkovite rabe energije, ki omogoča doseči najvišjih energijski razred. Ob objektih so parkirna mesta ter veliko zelene površine.

FUNKCIONALNA ZASNOVA

DVOJČEK (prodan):

Enota 1 v velikosti 155,3 m2 (bruto) z zemljiščem v velikosti 375,1 m2 Enota 2 v velikosti 155,3 m2 (bruto) z zemljiščem v velikosti 377,5 m2 Vsaka enota ima dve parkirni mesti, v velikosti 14m2.

2x2 ENOTI V OBJEKTU A in B.

Enote se nekoliko razlikujejo po kvadraturi: Pritlična enota (A in B): 119,3 m2 Pritlični enoti v objektu A in B, pripada cca. 200m2 zemljišča. Enota v 1. nadstropju (A in B): 124,5 m2 Vsaka enota ima dve parkirni mesti, v velikost 13m2. V priponkah so dodani tlorisi in natančne kvadrature posameznih prostorov.

OPREMLJENOST STANOVANJSKIH ENOT

Vse stanovanjske enote so opremljene enako.

TALNE OBLOGE

- v stanovanjih so v mokrih prostorih po tleh položene porcelaingres plošče srednjega formata (sanitarije, kuhinje, terase, balkoni, loggie), po bivalnih in spalnih prostorih pa vinil v izgledu imitacije lesa

TEHNIČNA OPREMA

- domofon, reverzibilna toplotna črpalka (gretje /hlajenje in ogrevanje sanitarne vode - »zalogovnik«) voda/zrak (na elektriko), lokalno prezračevanje, pripadajoči sobni termostati, v spalnih prostorih hlajenje s stenskim konvektorjem WC IN KOPALNICA - viseča školjka z desko - »soft« zapiranje, podometni kotliček z dvojno WC tipko nizka tuš kad, zaprta s steklom ali kabina, s termostatsko baterijo in naglavno prho brez kopalniškega bloka, umivalnika, omaric, ogledala, inštalacija zaključena s kotnimi ventili SVETILA IN

ELEKTRIČNA OPREMA

- hodnik, sobe, kopalnica - vgrajena stropna LED svetila vtičnice in stikala po vseh prostorih, kuhinja/dnevni prostor brez visečega lestenca/plafonjere, puščeno za namestitev žarnice, v shrambi vtičnica, stikalo, puščeno za namestitev žarnice

NOTRANJA VRATA / VHODNA VRATA / OKNA

- okna in balkonska vrata stanovanj so PVC, s 3-slojno zasteklitvijo, senčena z zunanjimi žaluzijami Krater. PVC profili so barvani po RAL, zunaj siva kovinska, znotraj bela. Notranja vrata so suhomontažna, lesena, barvana belo polmat. Vhodna vrata v stanovanja so protivlomna, z zvočno in toplotno izolacijo. Vrata so brez pragov.

TEHNIČNO KOMERCIALNI OPIS

Ograje niso predvidene, predvidene pa so škarpe. Predvidena je gradnja MKČN. Drugih pomožnih objektov ni predvidenih.

PROMET:

Objekti se namreč nahajajo skoraj čisto na koncu zazidljivih parcel in so končni objekti, tako da se cesta naprej ne bo nadaljevala in odmik ne bo motil ostalega prometa in udeležencev. Manevriranje je omogočeno na gradbenih parcelah, poleg tega pa se objekti priključujejo na zasebno cesto, ki se povezuje z javno cesto. ETAŽNOST: Objekti imjo etažnost P + 1 in neizkoriščeno podstrešje. Kleti ni.

KONSTRUKCIJA:

Temeljna plošča je izvedena iz vodotesnega betona. Konstrukcija bo kombinirana, nosilne in fasadne stene iz križno lepljenega lesa, notranje pa skeletne.

STREHA:

Strehe so dvokapnice, s slemenom v vzdolžni smeri objekta. Vse strešine so v enakem naklonu 35 stopinj, razen strehe pri dvostanovanjskih objektih A in B, kjer je streha nad pokrito teraso imela 25 stopinj. Ta streha je na zadnji strani objekta in ni vidna iz javnih površin. Frčade in žagaste strehe niso predvidene. Konstrukcija strehe nad stanovanji je iz lesenih nosilcev poploščenih z OSB4 gradbenimi ploščami, na katere je položena toplotna in hidroizolacija, z zaščitnim slojem, kritine bodo v sivi barvi.

FASADA:

Vse strani fasade so ometane s paropropustnim ometom v svetlih zemeljskih tonih. Vse zunanje stene so z ploščami iz mineralne volne debeline 16 cm.

OGRAJE:

Notranje in zunanje ograje so v inoks izvedbi in so enotne vsem objektom.

OBDELAVE TLAKOV, STEN IN STROPOV:

Lesene stene bso oblečene v gipskartonske plošče in pleskane. Vsi prostori so pleskani z obstojno pralno barvo JUPOL STRONG. Stropovi so spuščeni, iz mavčnokartonskih plošč. Zaradi dostopnosti inštalacij so v stropovih revizijska vratca v zadostnih količinah. Stene in stropovi v stanovanjih so oblečeni v mavčnokartonske plošče in pleskani z belo barvo.

ZUNANJA UREDITEV:

Pohodne in povozne površine ob objektih so tlakovane z betonskimi ploščami in/ali asfaltirane. Ob objektih so parkirna mesta za stanovalce. Okolica je nasuta z zemljino in začetno zatravljena. Zasaditev okrasnih grmovnic in/ali dreves ni predvideno.

KOMUNALNA OPREMLJENOST:

Na obravnavanem območju ni druge javne infrastrukture razen elektrike in telekomunikacijskega omrežja, zato je predviden priklop na zasebni vodovod (Bistrina), predviden je priklop na MKČN in odvodnjavanje prečiščenih odpadnih vod in meteornih vod (iz povoznih površin očiščenih z lovilcem olj) v ponikovalnico / zadrževalnik. Parcele imajo zagotovljeno oskrbo z vodo (zasebni vodovod Bistrina), priključek na električno omrežje, dostop do javne ceste prek zasebne (služnost) ter odvajanje fekalne vode v malo komunalno čistilno napravo ter odvajanje meteorne vode v ponikovalno polje ob objektu.

ELEKTRIKA:

Predvidena je izvedba treh prostostoječih kabelskih elektro omaric, s po 2 merilni mesti, za vsak objekt svoja, in sicer s priključno močjo 28 kW, 2 x 14 kW (2x(3x20A). NN priključni kablovod se izvede podzemno z zemeljskim kablom preseka Al 4 x 70 + 1,5 mm2. Predhodno se izvede tudi dogradnja obstoječega kabelskega jaška KJ1 do obstoječega kabelskega jaška KJ2. Priključni NN podzemni vod bo zaščiten s PC cevjo premera 110 mm oz. bo obbetoniran, saj poteka pod povoznimi površinami in se križa z drugo infrastrukturo.

VODOVOD:

Objekt se bo priklapljal skladno s pogoji upravljalca na zasebno vodovodno omrežje Polica – Gradišče skladno s pogoji upravljalca in skladno z vodnim dovoljenjem izdanim za navedeni zasebni vodovod. Vsaka stanovanjska enota bo imela lastno merilno mesto z nameščenim vodomerom.

KANALIZACIJA:

Na lokaciji ni javnega kanalizacijskega omrežja, zato bo za objekte nameščena MČN primerne kapacitete in moči.

TELEKOMUNIKACIJE:

V vsako stanovanjsko enoto bodo nameščen TK vodi. Priklop na TK omrežje investitor ne ureja.

Predviden zaključek gradnje: 2023.

KUPEC NE PLAČA PROVIZIJE!